Huis van de Geest

 20,00

Categorie:

‘Huis van de geest’ is een poging de grijze stof te ontleden zonder te ontaarden in een hokjesgeest.

Lange tijd is de geneeskunde beheerst door de vermeende splitsing van lichaam en geest. Ook hersenen en psyche zijn als losstaande entiteiten bestudeerd. Van allerlei psychiatrische stoornissen heeft men het ontstaan verklaard in een biologisch model dan wel een psychisch proces, waarvoor de oplossing werd gezocht in eenzame opsluiting van de gestoorde of uitdrijving van boze huisgeesten. In het streven naar ordening zijn veel scheidingen en even zovele vermeende syntheses gevonden. Ontregeling en stoornis van hersenfuncties zijn niet alleen het gevolg van tekorten, van erfelijkheid of van anatomische afwijkingen, maar evenzeer van gemiste kansen, verwaarlozing en ontsporingen op kritische momenten in de ontwikkeling. Door een combinatie van neurobiologisch en psychologisch onderzoek is het mogelijk de ontregelingsmechanismen inzichtelijk en letterlijk zichtbaar te maken.

Extra informatie

Redactie

Jannes van Everdingen, Berthold Gersons

Aantal bladzijden

191