Over Uitgeverij Belvédère

Uitgeverij Belvédère is met één vaste medewerker en gemiddeld twee nieuwe titels per jaar een van de kleinste uitgeverijen in Nederland. Opgericht in 1990 wil de uitgeverij de fijnproevers binnen het breed geïnteresseerde publiek voorzien van hoogwaardige boeken. De klemtoon ligt op het medisch terrein maar de boeken zijn vrijwel altijd ingebed in cultuur-historisch perspectief. Vanaf het begin kenmerkt het fonds zich door goed leesbare boeken en een grote betrokkenheid bij het werkveld. Belvédère koestert een diepe liefde voor het bijzondere boek. Dat betekent dat een boek gedurende vele jaren leverbaar blijft.

voorkantHEELdeHUID – € 12,50 jaarabonnement

HEELdeHUID is een kwartaalblad in full colour, met prachtige fotografie en aansprekende teksten. Waarom een magazine over het fenomeen ‘huid’? De huid is een complex orgaan, het de barrière tussen de onuitputtelijk boze buitenwereld en onze gekoesterde binnenwereld. De huid is zichtbaar, tastbaar en kwetsbaar. Iedereen is met de eigen huid vergroeid. Dat maakt dat de huid in sterke mate bijdraagt aan onze identiteit. De huid is dan ook veel meer dan ‘orgaan’. De huid is even vaak bezongen als miskend, liefdevol verzorgd maar ook achteloos aan haar lot overgelaten of zelfs mishandeld. Zo is de huid door de eeuwen heen een inspiratiebron gebleken voor schilders, schrijvers, dichters, beeldhouwers en filmers.

Bent u geïnteresseerd in de huid, huidaandoeningen en de verhalen daarachter, huidverjonging- en veroudering, en cultuur-filosofische verkenningen van de huid, dan is dit uw tijdschrift. Uitgeverij Belvedère biedt abonnementen aan tegen kostprijs!

HEELdeHUID is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) in samenwerking met Huidpatiënten Nederland (HPN).

Wilt u een abonnement? Klik hier.

Hemd & Haar – € 30,00

De huid die het lichaam beschermt tegen en afschermt van alle bedreigingen van buiten, de huid die zich bloot geeft en al dan niet lust opwekt, maar ook de huid als visitekaartje, als doorgeefluik of zintuig, en als inspiratiebron voor kunstzinnige verbeelding. Dit boek geeft een kijkje achter de schermen van de huid.

 

 

Narrige Verhalen en andere Fictieve Ontmoetingen – € 30,00

Deze bundel presenteert gedachte-experimenten waarbij coryfeeën uit het heden soortgenoten uit het verleden ontmoeten en met hen in gesprek gaan. In die tweespraken ontstaat iets nieuws dat boeit of ontroert.