De eed van Hippocrates (boek)

 20,00

Categorie:

‘De eed van Hippocrates’ belicht zowel de historische ontwikkelingen, maar ook de huidige maatschappelijke aspecten van de eed van Hippocrates.

De eed die van oudsher wordt toegeschreven aan Hippocrates zelf, is eeuwenlang door de medische beroepsgroep als gedragscode omarmd en door medische faculteiten gebruikt als een expliciet moment van reflectie tijdens de afsluiting van de artsenopleiding (een gelofte die – gebaseerd op de Thorbecke-wet uit 1878). In de jaren ‘90 van de vorige eeuw kwam de Eed in diskrediet. De eed was niet meer up to date en werd in een nieuw jasje gegoten. Een tweetal wetten (BIG en WGBO) uit die jaren droegen zeker bij aan een sterkere positie van de patiënt, waardoor ook de Eed in een ander daglicht kwam te staan. Zodoende kwam er een nieuwe Eed, die beter zou moeten aansluiten bij de veranderingen in de wisselwerking tussen arts en maatschappij.

Extra informatie

Redactie

Jannes van Everdingen, H.F.J Horstmanshoff

Aantal bladzijden

167