voorkantHEELdeHUID – € 12,50 jaarabonnement, € 3,50 per los nummer

Vanaf 2016 verschijnt een nieuw glossy magazine: HEELdeHUID. Een kwartaalblad in full colour, met prachtige fotografie en aansprekende teksten. Waarom een magazine over het fenomeen ‘huid’? De huid is een complex orgaan: van buiten een beetje doorschijnend, maar van binnen vol donkere geheimen. De huid is de barrière tussen de onuitputtelijk boze buitenwereld en de knokige gekoesterde binnenwereld. De huid is zichtbaar, tastbaar en kwetsbaar. Iedereen is met de eigen huid vergroeid. Dat maakt dat de huid in sterke mate bijdraagt aan onze identiteit.
De huid is dus zoveel meer dan louter ‘orgaan’. De huid is even vaak bezongen als miskend, liefdevol verzorgd maar ook achteloos aan haar lot overgelaten of zelfs mishandeld. Zo is de huid door de eeuwen heen een inspiratiebron gebleken voor schilders, schrijvers, dichters, beeldhouwers en filmers.

Het nulnummer verschijnt in oktober 2015, met als thema Wereldpsoriasisdag.

Bent u geïnteresseerd in de huid, huidaandoeningen en de verhalen daarachter, huidverjonging- en veroudering, en cultuur-filosofische verkenningen van de huid, dan is dit uw tijdschrift. Uitgeverij Belvedère biedt abonnementen aan tegen kostprijs!

HEELdeHUID is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) in samenwerking met Huidpatiënten Nederland (HPN), de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en het Huidfonds.

Wilt u een abonnement?  Klik hier.

Wilt u een los nummer bestellen?  Klik hier.

Binnenkort hier verkrijgbaar!

 

Over Uitgeverij Belvedère

Uitgeverij Belvédère is met één vaste medewerker en gemiddeld twee nieuwe titels per jaar een van de kleinste uitgeverijen in Nederland. Opgericht in 1990 wil de uitgeverij de fijnproevers binnen het breed geïnteresseerde publiek voorzien van hoogwaardige boeken. De klemtoon ligt op het medisch terrein maar de boeken zijn vrijwel altijd ingebed in cultuur-historisch perspectief. Vanaf het begin kenmerkt het fonds zich door goed leesbare boeken en een grote betrokkenheid bij het werkveld. Belvédère koestert een diepe liefde voor het bijzondere boek. Dat betekent dat een boek gedurende vele jaren leverbaar blijft. Nog nooit ging een Belvédère boek in de ramsj. Belvédère is, mede door de landelijke ligging op een duintop, nooit gegroeid en zal, conform de visie van de oprichter, ook klein blijven. Dat maakt de productielijnen kort, de kosten laag en de winstmarges gering. Auteurs hebben veel inspraak en kunnen desgewenst een deel van het uitgeversrisico dragen. Wil een auteur een boek laten uitgeven, in kleine oplage desnoods, tegen nagenoeg de kostprijs? Het kan bij Belvédère. Daar waar de boeken een grotere verspreiding verdienen, werkt Belvédère samen binnen een netwerk van kleinere uitgeverijen. De ervaring leert dat Belvédère uitgaven ideale relatiegeschenken zijn. Bij afname van meer exemplaren is korting mogelijk.

 

Hemd & Haar – € 30,00

De huid die het lichaam beschermt tegen en afschermt van alle bedreigingen van buiten, de huid die zich bloot geeft en al dan niet lust opwekt, maar ook de huid als visitekaartje, als doorgeefluik of zintuig, en als inspiratiebron voor kunstzinnige verbeelding. Het boek is gebaseerd op een bundeling van de columns van Jannes van Everdingen en Frans Meulenberg over ‘huid, seks en curiosa’ in het Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie & Venereologie. Alle oorspronkelijke stukken zijn opnieuw bewerkt, aangevuld en van nieuwe illustraties voorzien.